Verksamhetsrelaterade försäkringar

Kammarkollegiet ansvarar för statliga myndigheters försäkringar inom områdena verksamhet, konsultansvar, luftfartyg, skepp och transportansvar.

08 juni 2017