Beställ enskild försäkring

Tjänsten riktar sig till behöriga beställare hos Kammarkollegiets försäkringskunder.

Här kan du via vår e-tjänst teckna enskilda försäkringar. Observera att förlängningar och gruppförsäkringar samt URA inte omfattas av e-tjänsten. Den tecknas genom kontakt med försäkringshandläggare. 

De försäkringstyper som kan beställas är:

  • Student UT/IN enskild
  • Reseförsäkring enskild
  • Särskilt personskadeskydd (SPS) enskild
  • Försäkring för utländska besökare enskild

Mer information om hur man tecknar försäkring med e-tjänsten finns i dokumentet Så här beställer du enskild försäkring.

Teckna enskild försäkring via e-tjänst

Support

Vid behov av support, kontakta våra försäkringshandläggare:
Telefon: 054-22 12 00
E-post: forsakring@kammarkollegiet.se

18 maj 2018