Fordon och trafikskada

Personskada i trafik

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare och passagerare i det försäkrade fordonet samt skador på personer som körs på av fordonet.

Fordonsförsäkringar

Kammarkollegiet ansvarar för tre försäkringar för motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring.

Glasskada

Myndigheter som tecknar en så kallad kasko-/samlingsförsäkring får ett försäkringsskydd för samtliga fordon. Skyddet gäller även för skador på glasrutor.

12 december 2017