Fordonsförsäkring

Det finns tre försäkringar för motorfordon: trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Vi erbjuder även en samlingsförsäkring som heter Kasko/samling. Här klargör vi skillnaderna.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den obligatoriska försäkringen. Den ersätter

  • personskador på förare och passagerare i det försäkrade fordonet
  • skador på personer och saker som fordonen orsakar på omgivningen.

Om två fordon kolliderar ska alla skador ersättas av trafikförsäkringen för det fordon vars förare har vållat olyckan. Ibland är vållandet delat.

Trafikförsäkringen tecknas som en samlingsförsäkring.

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på det försäkrade fordonet.

Delkaskoförsäkring

I delkaskoförsäkringen ingår

  • brandförsäkring
  • glasruteförsäkring
  • stöldförsäkring
  • maskinskadeförsäkring för personbil
  • avbrottsförsäkring för förmånsbil
  • räddningsförsäkring
  • rättsskyddsförsäkring.

Kasko/samlingsförsäkring

Vagnskade- och delkaskoförsäkringarna kan tecknas som en sammanslagen samlingsförsäkring som heter Kasko/samling.

Giltighetsområde

Försäkringarna gäller i Sverige samt i de länder som är anslutna till det s k gröna kort-området. Du kan läsa mer genom att klicka på Grönt kort under länkar.

01 oktober 2018