Glasskada

Myndigheter som tecknar en kasko-/samlingsförsäkring får ett försäkringsskydd för samtliga fordon. Skyddet gäller även skador på glasrutor.

Hur vet man vilken försäkring fordonet har?

Under Relaterat material finns en förteckning över alla myndigheter som har en kasko-/samlingsförsäkring. Om myndigheten finns med i förteckningen kan du vara säker på att försäkringen täcker glasskador på det aktuella fordonet.

Om myndigheten inte finns med i förteckningen bör du kontakta oss för besked om vilket försäkringsskydd myndighetens fordon har.

Självrisk på 20 procent

Om man byter ut en glasruta är självrisken 20 procent av totalbeloppet. Vid stenskottslagning tar vi inte ut någon självrisk.

Fakturering

Bifoga alltid skadeanmälan till fakturan. Debitera alltid Kammarkollegiet mervärdesskatten.

Vill du anmäla en skada?

Myndigheter som inte har en kasko-/samlingsförsäkring får teckna individuella försäkringar för sina fordon.

Skadeanmälan fakturaspecifikation

09 januari 2019