Grönt kort

Vid resa utomlands med svensktregistrerat fordon kan det krävas ett grönt kort.

Inom gröna kort-område

Vid trafikskada med svenskt fordon som skett utanför Sverige men inom gröna kort-området ersätts personskador på svenska medborgare och personer som har sin hemvist i Sverige ur trafikförsäkringen, då dessa är förare eller passagerare i ett svenskt fordon.

Personskador på förare och passagerare från ett annat land ersätts inte.

Vid personskador och egendomsskador som åsamkats tredje man utanför fordonet gäller följande:

  • Skador på svensk medborgare och svensk egendom ersätts
  • Vid skador på utländsk medborgare och utländsk egendom gäller försäkringen som en ansvarsförsäkring och ersättning lämnas enligt skadelandets lag.

Utanför gröna kort-område

För resa utanför gröna kort-området, vänligen ta kontakt med Kammarkollegiet.
Tel: 054-22 12 00
E-post: forsakring@kammarkollegiet.se

22 september 2017