Kontaktuppgifter och verkstadskontakt

Du kan kontakta Kammarkollegiet via telefon, e-post eller brev.

E-post

fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se. Du kan även kontakta oss genom att maila till forsakring@kammarkollegiet.se

Telefon

Telefontider: 9.00–11.30 och 13.00–15.00
Telefonnummer: 054–22 12 00

Brev

Kammarkollegiet
Försäkringsavdelningen
651 80  Karlstad

Fakturor till Karlstad

Fakturor avseende fordonsskador ska skickas med brev till Kammarkollegiet i Karlstad

Försäkringshandläggare

Agneta Lundqvist 

Skadereglerare

Birgitta Frankler
Områdesansvarig Skadereglerare

Fredrik Larsson    
Skadeinspektör (Verkstadskontakt)

Per Nilsson     
Skadereglerare

Madeleine Brunzell     
Skadereglerare

Charlotte Sahlberg
Skadereglerare

12 december 2017