Försäkring för utländska besökare

Försäkringen för utländska besökare (tidigare Grupp- och individförsäkringen, GIF) kan myndigheten teckna för utländska personer eller grupper som har anknytning till myndigheten och som saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd.

Vad ingår i försäkringen för utländska besökare?

Försäkringen innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård och hemtransport, egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Försäkringen för utländska besökare gäller i hela Schengenområdet.

Sida-utbildningar

Personer som deltar i Sidas ITP-kurser försäkras via ett särskilt avtal. Den som arrangerar en sådan utbildning ska skicka en deltagarförteckning till Kammarkollegiet och hänvisa till Sida-avtalet.

Vill du anmäla en skada?

Skada kan anmälas för utländska besökare, kursdeltagare, gästforskare, gästföreläsare och medföljande anhöriga till dessa personer.

Skadeanmälan Försäkring för utländska besökare (tidigare Statens grupp- och individförsäkring (GIF)

Försäkringsvillkor

Villkor för Försäkring för utländska besökare (tidigare GIF)som gäller från och med 2018-01-01

Villkor för Statens grupp- och individförsäkring (GIF) som gäller för tiden 2015-01-01--2017-12.31

För handläggare

Försäkring för utländska besökare kan antingen tecknas som en samlingsförsäkring för en speciell personkategori, exempelvis utländska gästforskare eller som en enskild försäkring för en namngiven person.

Beställ enskild försäkring

Beställ samlingsförsäkring

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

20 december 2017