Grupp och individförsäkring

Grupp- och individförsäkringen kallas även för GIF. Det är en försäkring som en myndighet kan teckna för utländska personer eller grupper som har anknytning till myndigheten och som saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd.

Vad ingår i grupp- och individförsäkringen?

Försäkringen innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård och hemtransport, egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Grupp- och individförsäkringen gäller i hela Schengenområdet.

Sida-utbildningar

Personer som deltar i Sidas ITP-kurser försäkras via ett särskilt avtal. Den som arrangerar en sådan utbildning ska skicka en deltagarförteckning till Kammarkollegiet och hänvisa till Sida-avtalet.

Vill du anmäla en skada?

Skada kan anmälas för utländska besökare, kursdeltagare, gästforskare, gästföreläsare och medföljande anhöriga till dessa personer.

Skadeanmälan Statens grupp- och individförsäkring (GIF)

Försäkringsvillkor

Statens grupp- och individförsäkring som gäller från och med 1 januari 2015

För handläggare

GIF kan antingen tecknas som en samlingsförsäkring för en speciell personkategori, exempelvis utländska gästforskare eller som en enskild försäkring för en namngiven person.

Beställ enskild försäkring

Beställ samlingsförsäkring

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

17 augusti 2017