Personskador

Kammarkollegiet har i uppdrag att tillhandahålla personskadeskydd för myndigheters verksamheter såsom arbetsmarknadsåtgärder, grundläggande militär utbildning och frivilligtjänst samt skydd via försäkringskassan. 

12 december 2017