Avgiftsbetalande studenter

Den här försäkringen riktar sig till studenter på gundutbildningsnivå eller avancerad nivå som betalar en avgift för sin högskoleutbildning i Sverige. 

Vad ingår?

FAS innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård, hemtransport,  ansvarsskydd och rättsskydd. FASplus-försäkringen innehåller även ett egendomsskydd. Försäkringarna gäller dygnet runt i Schengenområdet med undantag för Egendomsskyddet i FASplus som endast gäller i Sverige.

Vill du anmäla en skada?

Innan skadeanmälningsblanketten skickas in till Kammarkollegiet ska den fyllas i av studenten som skadat sig och därefter ska högskolan intyga anmälan.
Skadeanmälan FAS och FASplus

Försäkringsvillkor

Villkor för försäkring för avgiftsbetalande studenter (FAS) 2018-01-01

Villkor för försäkring för avgiftsbetalande studenter (FAS) 2015-01-01--2017-12-31

Villkor för försäkring för avgiftsbetalande studenter inklusive egendomsskydd (FASplus) 2018-01-01

Villkor för försäkring för avgiftsbetalande studenter inklusive egendomsskydd (FASplus) 2015-01-01--2017-12-31

För handläggare

Samlingsförsäkring och intyg

Försäkringen tecknas som en samlingsförsäkring för respektive högskola och gäller samtliga utländska avgiftsbetalande studenter vid skolan.

Beställ samlingsförsäkring

Beställ försäkringsintyg (Incurance Certificate)

Försäkringsbevis

Kammarkollegiet tillhandahåller ej försäkringskort, men ett försäkringsbevis kan beställas genom att högskolan skickar en beställning till Kammarkollegiet. E-post: forsakring@kammarkollegiet.se 

26 januari 2018