Erasmus Mundus

Erasmus Mundus försäkringen har tagits fram för att tillgodose Erasmus minimikrav för sjuk- och olycksfallsförsäkring för Erasmus Mundus Action 1, 2 och 3.

Erasmus Mundus-försäkringen uppfyller kraven för den obligatoriska försäkringen av behörig sökande som fått ett bidrag från gemenskapen för att studera i ett Erasmus Mundus Action 1, 2 och 3-projekt.

Studenter som omfattas av försäkringen

Erasmus Mundus-försäkringen gäller för:

  • EMMC studenter med ett stipendium
  • EMJD doktorander med ett stipendium
  • Alla Action 2 och 3 mottagare av studiepenning
  • EMMC stipendiater med ett anställningsavtal
  • EMJD doktorander med ett anställningsavtal

Student IN- och UT försäkringen gäller inte för denna grupp.
Det är inte möjligt att försäkra medföljande till stipendiaten genom Erasmus Mundus-försäkringen.

Skadeanmälan, försäkringsvillkor och Medical Insurance Card

En särskild skadeanmälan har tagit fram på engelska och studenterna får ett rött Medical Insurance Card (MIC) från den svenska högskolan.

Erasmus Mundus Insurance

26 januari 2018