Inkommande studenter

Utländska studenter som studerar i Sverige är försäkrade dygnet runt med försäkringen Student IN. Försäkringen är ett komplement till Personskadeförsäkringen för studenter och kostar inget för dig som studerar.

Med utbytesstudent menas en student som studerar eller praktiserar i Sverige enligt överenskommelse mellan ett svenskt och ett utländskt lärosäte.

Självrisk

Självrisken är alltid 1 500 kr i "Egendomsskyddet".

Vill du anmäla en skada? 

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under och skickas per post till Kammarkollegiet. Vi gör sedan en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning.  

Skadeanmälan Student IN och Student UT

Försäkringsvillkor

Villkor för försäkringen Student IN 2018-01-01

Villkor för försäkringen Student IN 2015-01-01--2017-12-31

För handläggare

Samlingsförsäkring

Försäkringen tecknas som en samlingsförsäkring för respektive högskola och gäller samtliga utländska utbytesstudenter vid skolan i den mån det inte finns någon annan försäkring som täcker samma skada.

Beställ samlingsförsäkring

Enskild försäkring och intyg

För studenter som inte omfattas av samlingsförsäkringen kan högskolan teckna enskilda försäkringar.

Beställ enskild försäkring

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

26 januari 2018