Stipendiefinansierade doktorander

För att förbättra den studiesociala tryggheten för alla stipendiefinansierade doktorander som är antagna vid ett svenskt statligt universitet eller en statlig högskola finns det från den 1 januari 2014 en försäkring hos Kammarkollegiet för de fall där doktorandens stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet.

När gäller försäkringen?

Försäkringen lämnar ersättning när doktorandens stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid:

  • sjukdom,
  • föräldraledighet eller
  • tillfällig föräldraledighet

Vill du ansöka om ersättning?

Om du blivit sjuk eller ska ta ut föräldraledighet eller tillfällig föräldrapenning och omfattas av försäkringen för doktorander ska du fylla i vår ansökningsblankett. Blanketten ska skrivas under av både dig och ditt lärosäte och skickas per post till Kammarkollegiet. Vi gör sedan en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning.

Vi vill även att du anmäler din sjukdom, föräldraledighet eller tillfälliga föräldraledighet till forsakring@kammarkollegiet.se Vi vill ha din anmälan via e-post senaste dagen efter första dagen för sjukskrivning, föräldrapenning eller uttag av tillfällig föräldrapenning med uppgifter om universitet/högskola, namn, personnummer eller födelsedata, frånvaroorsak och första frånvarodag.
Ansökan om ersättning. Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendium

Försäkringsvillkor 

Försäkringsvillkor för sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier 1 juli 2016-

12 december 2017