Studenter på svenskt universitet och högskola

Som studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis för dig som student.

Försäkringens omfattning

Personskadeförsäkringen för studenter är en olycksfallsförsäkring för dig som är inskriven vid ett svenskt universitet eller högskola och studerar i Sverige. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring. Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

När gäller försäkringen?

Med skoltid menas all tid inom skolans lokaler och område. Undantag är dock om du medverkar på någon form av aktivitet ordnad av någon annan än din skola. Du är även försäkrad om du är på praktik eller är på en arbetsplats godkänd av skolan. Försäkringen gäller inte under din fritid, kom därför ihåg att även teckna en privat olycksfallsförsäkring som gäller under de timmar du inte befinner dig i skolan.

Självrisk

Självrisken är alltid 500 kr. Försäkringen i sig kostar inget att ha och är gratis för dig som student.

Behov av internationell assistans

Studenter som är i behov av internationell assistans ska kontakta:
Falck Global Assistance

Vill du anmäla en skada?

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter  ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola och skickas per post till Kammarkollegiet. Vi gör sedan en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning.
Skadeanmälan för Personskada Studerande/KY och YH

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor personskadeförsäkring för studenter 10 oktober 2010-

Frågor om studentförsäkringen?

Vi har samlat frågor och svar om Kammarkollegiets studentförsäkring på en sida.

Frågor och svar om studentförsäkringen

För handläggare

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

26 januari 2018