Frågor och svar om studentförsäkring

Vilka tider på dygnet gäller försäkringen?

Under skoltid samt direkt färd till och från skolan/praktikplatsen. Försäkringen gäller inte under din fritid, kom därför ihåg att även teckna en privat olycksfallsförsäkring som gäller under de timmar du inte befinner dig i skolan. Observera att om du är utbytesstudent är du försäkrad dygnet runt.

Vad menas med skoltid?

Skoltid är schemalagd tid eller annan tid då du bedriver studier/praktik i högskolans regi.

Om jag tar ett stopp på väg hem från skolan gäller försäkringen under hela min hemfärd då?

Försäkringen gäller under den ordinarie hemfärden.

Vad menas med skolans område?

Det är på själva universitetet/högskolan.

Om jag sitter kvar på skolan och pluggar kvällstid gäller försäkringen då?

Om du gör något arbete i högskolans regi som ger högskolepoäng, t.ex. pluggar till en tenta så gäller försäkringen. Den gäller inte om du deltar i en kåraktivitet eller annat av fritidskaraktär.

Jag pluggar på distans. Gäller min försäkring vid studier hemma då?

Nej, den gäller aldrig hemma.

Måste jag läsa en utbildning på heltid för att omfattas av försäkringen?

Nej.

Kostar försäkringen något?

Nej.

Jag skadade mig under skoltid för några månader sedan. Kan jag ansöka om ersättning nu?

Ja, skadeanmälan ska ha inkommit till Kammarkollegiet inom 3 år efter dagen då skadan inträffade.

Hur stor är självrisken?

500 kr.

Gäller försäkringen endast som student vid universitet och högskola?

Ja, försäkringen gäller endast om du är student på statligt universitet eller högskola.

Kan jag få ersättning för materiella skador?

Nej. Endast för personskador.

Jag har skadat mig under skoltid. Hur ansöker jag om ersättning?

Du fyller i en skadeanmälningsblankett och skickar in till Kammarkollegiet. Blanketten hittar du på https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-riskhantering/vill-du-anmala-en-skada. Du ska även skicka in kvitton i original, för t.ex. läkarvård.

Jag ska studera en termin utomlands. Bör jag teckna en tilläggsförsäkring då eller räcker det med den jag har via Kammarkollegiet?

Det räcker med försäkringen Student UT. Kontakta ditt universitet/högskola för att veta om du täcks av denna. Vanliga Studentförsäkringen gäller endast i Sverige.

21 september 2017