Studerande till brandman

Studenter under utbildning vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är försäkrade genom Kammarkollegiet under skoltid och vid direkt färd till och från skolan.

Studerande på de här utbildningarna vid MSB är försäkrade:

  • Praktiska påbyggnadsutbildningen för brandingenjörer
  • Skydd mot olyckor
  • Grund- och vidareutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi

Vill du anmäla en skada?

Vid olycksfall utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet skadeståndslagen (1997:207) som om skadeståndsskyldighet förelegat.

Skadeanmälan personskada särskilt personskadeskydd. Skydd mot olyckor 

12 december 2017