Studerande till polis

Studenter som genomgår polisutbildning vid svenska universitet eller högskolor är försäkrade genom Kammarkollegiet under skoltid och vid direkt färd till och från skolan. 

Vill du anmäla en skada?

Vid olycksfall betalas ersättning ut för personskada enligt 5 kapitlet skadeståndslagen (1997:207) som om skadeståndsskyldighet förelegat. 

Skadeanmälan personskada särskilt personskadeskydd studerande till polis

12 december 2017