Utresande studenter

Om du ska studera eller praktisera utomlands via ett svenskt lärosäte är du försäkrad dygnet runt med Student UT-försäkringen. Den innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd och är gratis för dig som student.

När gäller försäkringen?

Försäkringen Student UT gäller vid utlandsstudier. Den ger dels ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet enligt den generella studentförsäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Skyddet gäller dygnet runt.

Internationell assistans

Om du är i behov av internationell assistans kontakta:
Falck Global Assistance

Självrisk

Självrisken är alltid 1 500 kr i "egendomsskyddet".

Vill du anmäla en skada?

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i vår skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och din skola i Sverige och skickas per post till Kammarkollegiet. Vi gör sedan en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning. 
Skadeanmälan för utbytesstudenter och utresande studenter (student IN och student UT)

Försäkringsvillkor

Villkor för försäkringen Student UT 2018-01-01

Villkor för försäkringen Student UT 2015-01-01--2017-12-31

Frågor om försäkring vid utlandsstudier?

Vi har samlat frågor och svar om Kammarkollegiets försäkring vid utlandsstudier. 

Frågor och svar om studentförsäkringen vid utlandsstudier

För handläggare

Samlingsförsäkring

Student UT-försäkringen tecknas av respektive högskola. Alla studenter omfattas av försäkringen om de studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som högskolan har avtal med. Försäkringsskyddet gäller även när studenten reser till och från studielandet. 

Beställ samlingsförsäkring

Enskild försäkring och intyg

För studenter som inte omfattas av samlingsförsäkringen kan högskolan teckna enskilda försäkringar.

Beställ enskild försäkring

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

26 januari 2018