Frågor och svar om studentförsäkring vid utlandsstudier

Vi har samlat frekvent förekommande frågor om studentförsäkringen vid utlandsstudier på den här sidan.

Vem kontaktar jag för att få ett Medical insurance card (MIC-kort)?

Det är inget krav att ha med sig ett MIC-kort, försäkringen gäller per automatik under utbyte. Skulle du av någon anledning behöva ett kort, kan du vända dig till internationella kansliet/avdelningen på ditt universitet i Sverige. De kan fylla i ett MIC kort åt dig om du åker utomlands genom ett utbytesavtal eller en överenskommelse om mottagande. Denna överenskommelse måste vara mellan universitetet i Sverige och universitetet, praktikplatsen, företaget eller organisationen eller dyl. utomlands. Vid resa inom EU/EES länderna ska resenären även ta med sig EHIC (European Health Insurance Card) från Försäkringskassan, EHIC är alltså inget man beställer via Kammarkollegiet eller universitetet.

Kan jag själv beställa intyg och kort från er?

Nej, detta kan endast universitetet i Sverige göra åt dig. Universitetet kan skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se.

Jag ska studera i USA och behöver hjälp med en waiver, vem kontaktar jag?

Vi hjälper till så gott vi kan med att fylla i waivers och skriva förtydliganden angående försäkringsvillkoren. I vissa fall måste studenten ändå teckna den försäkring som universitetet i USA erbjuder då vi
inte alltid kan tillmötesgå alla deras krav.

Gäller försäkring vid utförandet av extremsporter som till exempel dykning, bergsklättring, surfing?

Ja, vi har inga undantag för extremsporter.

Jag ska till ett annat land än det jag studerar i, gäller min försäkring då?

Försäkringen gäller endast i studielandet. Åker du till tredje land kortare perioder med din handledare eller med din klass så kan den gälla även då. Kontakta oss om du vet att du ska iväg på en sådan studieresa. 

Behöver jag en kompletterande försäkring?

Vi rekommenderar alltid studenterna att läsa igenom hela försäkringsvillkoren som finns på vår hemsida www.kammarkollegiet.se. Om man har en kronisk sjukdom så gäller till exempel inte försäkringen för regelbundna kontroller eller mediciner. Vi har ingen tilläggsförsäkring att teckna hos oss.

Hur gör jag om jag ska anmäla en skada till er?

En skadeanmälan ska skickas till Kammarkollegiet inom tre år från och med dagen då skadan skett. Skadeanmälan finns på vår hemsida www.kammarkollegiet.se. Skicka med alla kvitton i original och vid stöld, en polisrapport. Allt detta ska sedan skickas till ditt universitet i Sverige för en underskrift. Universitetet i sin tur ansvarar för att vidarebefordra anmälan till Kammarkollegiet.

Kan jag själv förlänga min försäkring hos er?

Nej. Ska du på semester efter dina studier så får du beställa en försäkring i ett privat bolag.

Fungerar Studentförsäkringen på samma sätt som en hemförsäkring?

Studentförsäkringen täcker skada på eller förlust av din privata egendom upp till 20 000 kr. Det finns även ett ansvarsskydd i försäkringen som gäller om till exempel en hyresvärd kräver dig på skadestånd för en skada som uppstått i ditt boende. Kontakta Kammarkollegiet om detta skulle hända dig.

Vad är akut vård?

Akut vård är vård för symtom som uppkommer hastigt under tiden utomlands. Du kan besöka vilken läkare du vill utomlands. I första hand ska du betala avgiften själv, spara kvittot och skicka in detta tillsammans med en skadeanmälan till oss. Skadeanmälan ska skrivas under av universitetet i Sverige innan den skickas hit. Alla kvitton ska skickas in i original. Vill du ha hjälp att boka tid hos en läkare, med betalning direkt om behandlingen visar sig bli långvarig eller kostnaden visar sig bli hög kan du kontakta Falck Global Assistance på telefon 08-587 717 49, dygnet runt.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller under studietid och två veckor före och efter den tiden om man åker genom ett avtal. Läs mer om vilka villkor som gäller på www.kammarkollegiet.se/forsakringar/studier/utresande-studenter

Gäller försäkringen i länder dit UD avråder resa?

Ja, försäkringen gäller som vanligt.

Var hittar jag skadeanmälan?

Skadeanmälan Student IN och Student UT

Har du andra frågor eller vill ha mer information är ni välkomna att höra av er till oss på telefon 054-22 12 00 eller mejla till: forsakring@kammarkollegiet.se.

16 oktober 2017