Yrkesprogram på gymnasieskolan

Om du går på ett yrkesprogram på gymnasiet med minst 15 veckors praktik då gäller den här försäkringen dig.

När och hur gäller praktikförsäkringen?

Försäkringen gäller för skador du får under tiden du är på praktik. Försäkringen gäller inte när du är på väg till och från praktiken.

Försäkringen motsvarar den ideella delen av olycksfallsskyddet i arbetsskadeförsäkringen. Det betyder att du kan få en skattefri engångsersättning för:

  • Akuta besvär i samband med en skada. Då kallas det att du blir ersatt för sveda och värk.
  • Bestående besvär av invaliditet eller vanprydande ärr. Då kallas det för att du får en ersättning för lyte och men.

Vilka gymnasieprogram täcks av försäkringen?

Gymnasieprogrammet ska bestå av minst 15 veckors praktik under utbildningstiden och vara godkänt av Skolverket. 

Vill du anmäla en skada?

Om du råkat ut för en skada ska du göra en skadeanmälan. Det gör du med en blankett för skadeanmälan som du fyller i och skickar till Kammarkollegiets försäkringsavdelning. Du ska också anmäla skadan till Försäkringskassan som en arbetsskada. 

Skadeanmälningsblanketten är en ifyllningsbar pdf:
Skadeanmälan ersättning vid personskada för elev i viss gymnasieutbildning

  1. Öppna den ifyllningsbara blanketten, fyll i den elektroniskt på din dator.  
  2. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  3. Skriv under. Blanketten ska skrivas under av både den skadade eleven (eller målsman om eleven är under 18 år) och av gymnasieskolan. 
  4. Posta blanketten till Kammarkollegiets Försäkringsavdelning i Karlstad, Kontakta oss
  5. Vi påbörjar handläggningen av din skadeanmälan så snart vi fått in allt underlag och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.
  6. Gå in på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se och fyll i blanketten Arbetsskada. Ange att det gäller gymnasieutbildning. Skicka in blanketten elektroniskt till Försäkringskassan.

Försäkringen är förordningsstyrd

Att försäkringen är förordningsstyrd betyder att regeringen beslutat att det ska finnas ett försäkringsskydd för elever som går på yrkesprogram på gymnasieskolan och som skadar sig under praktik.

Elever kan få ersättning för sveda och värk vid olycksfall och för lyte och men. Om eleven skadar sig riktigt illa och inte kommer ut i arbete eller får en nedsatt arbetsförmåga kan Försäkringskassan pröva om det är aktuellt med ersättning för livränta.

Gymnasieskolan behöver ha ytterligare försäkring för sina elever

Gymnasieskolan behöver även ha den ordinarie kollektiva skolförsäkringen som finns tecknad av varje enskild kommun eller skola.

12 december 2018