Yrkesprogram på gymnasieskolan

Den här försäkringen gäller alla elever som går på ett yrkesprogram på gymnasiet.

Elever som omfattas av försäkringen 

Försäkringen gäller elever som går ett gymnasieprogram med minst 15 veckors praktik under utbildningstiden.

Den gäller vid skador som uppkommer under praktiken och motsvarar den ideella delen av olycksfallsskyddet i arbetsskadeförsäkringen.

Yrkesprogrammet ska vara godkänt av Skolverket. 

Vill du anmäla en skada?

När du råkar ut för en skada ska du göra en skadeanmälan. Det gör du med en skadeanmälningsblankett som skickas till Kammarkollegiets försäkringsavdelning. Du ska också anmäla skadan till Försäkringskassan som en arbetsskada. 

Skadeanmälningsblanketten är en ifyllningsbar pdf:
Skadeanmälan ersättning vid personskada för elev i viss gymnasieutbildning

  1. Öppna den ifyllningsbara blanketten, fyll i den elektroniskt på din dator.  
  2. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  3. Skriv under. Blanketten ska skrivas under av den skadade eleven (eller målsman om eleven är under 18 år) och av gymnasieskolan. 
  4. Posta blanketten till Kammarkollegiets Försäkringsavdelning i Karlstad, Kontakta oss
  5. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.
  6. Gå in på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se och fyll i blanketten Arbetsskada. Ange att det gäller gymnasieutbildning. Skicka in blanketten elektroniskt till Försäkringskassan. 

Försäkringen är förordningsstyrd

Att försäkringen är förordningsstyrd betyder att regeringen beslutat att det ska finnas ett försäkringsskydd för elever som går på yrkesprogram på gymnasieskolan och som skadar sig under praktik.

Elever kan få ersättning för sveda och värk vid olycksfall och för lyte och men. Om eleven skadar sig riktigt illa och inte kommer ut i arbete eller får en nedsatt arbetsförmåga kan Försäkringskassan pröva ersättning för livränta.

Behöver gymnasieskolan ha ytterligare försäkring för sina elever?

Gymnasieskolan behöver ha den ordinarie kollektiva skolförsäkringen som finns tecknad av varje enskild kommun eller skola.

22 februari 2018