Tjänsteresor och utlandsarbete

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla inrikes- och utrikesresor som anställda och uppdragstagare gör för en statlig myndighets räkning. Försäkringen gäller under hela tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd.

URA

URA-försäkringen kan tecknas av statliga myndigheter för anställda som är stationerade utomlands. Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd som motsvarar en reseförsäkring. Försäkringarna kan tecknas av myndigheter som har utlandsstationerad personal i enlighet med Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA-avtal).

UVA och UVAplus

Försäkringarna UVA och UVAplus omfattar utlandsstationerad personal med UVA-avtal och kan endast tecknas av Regeringskansliet och Sida. Försäkringen UVA täcker bland annat kostnader vid akut sjukvård och innehåller ett personskadeskydd. UVAplus innehåller ett liknande skydd som UVA och gäller även vid planerad sjukvård. Försäkringarna kan tecknas av myndigheter som har utlandsstationerad personal i enlighet med Avtal om utlandstjänstgöring (UVA-avtal).

Flyttgods

Flyttgodsförsäkringen tecknas av myndigheter för utlandsstationerad personal. Försäkringen gäller möbler och annan egendom som transporteras i samband med utlandsstationering. Syftet med försäkringen är att den anställde snabbt och enkelt ska få ersättning om egendom skadas eller försvinner.

Ladda ned appen Kammarkollegiet på resan

Kammarkollegiets app Kammarkollegiet på resan innehåller bland annat nödnummer inom EU, vad man ska göra vid akut sjukdom eller olycksfall i samband med studier utomlands eller utlandsstationering. Appen fungerar för Android-telefoner och finns att ladda ned i Google Play. 

15 januari 2019