Flyttgods

Flyttgodsförsäkringen gäller möbler och annan egendom som transporteras i samband med utlandsstationering. Syftet med försäkringen är att den anställde snabbt och enkelt ska få ersättning om egendom skadas eller försvinner.

Inventarieförteckning vid flytt

När möbler eller annan egendom skadas, stjäls eller på annat sätt kommer bort kan det ta lång tid att utreda vad som har hänt och vem som är ansvarig. Det är ofta ett besvärligt förfarande med krav mot olika inblandade företag. Om myndigheten har en flyttgodsförsäkring slipper den som är anställd vänta på att utredningen ska bli klar utan får ersättning direkt.

Myndigheter som regelbundet utlandsstationerar personal bör teckna försäkringen som en samlingsförsäkring. Andra myndigheter kan vid behov teckna den som en enskild försäkring. Förutsättningen för att försäkringen ska gälla är att myndigheten har betalat för transporten och att den anställde har skickat in en inventarieförteckning till Kammarkollegiet innan flytten påbörjades.

Inventarieförteckning försäkring vid flytt

Vill du ansöka om skadeersättning?

Skadeförteckning försäkring för flytt

Försäkringsvillkor

Villkor flyttgodsförsäkring, gäller från 1 juli 2016

Vanligt förekommande frågor och svar

Frågor och svar om flyttgodsförsäkring och inventarieförteckning

För handläggare

Beställ försäkring genom att skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se

12 december 2017