Resor som inte omfattas av myndigheternas tjänstereseförsäkring

Reseförsäkringen är en försäkring som används vid resor som inte omfattas av myndigheternas tjänstereseförsäkring.

Försäkringsskyddet motsvarar skyddet i tjänstereseförsäkringen och tecknas som en enskild försäkring.

Reseförsäkringen får ej tecknas för tjänstemannens privata resor eller då resenären själv får betala försäkringen.

Skadeanmälningsblankett

Skadeanmälan Statens tjänstereseförsäkring

Behov av internationell assistans

Vid behov av internationell assistans kontakta:
Falck Global Assistance

Samlingsförsäkring

Försäkringen tecknas som en samlingsförsäkring för respektive myndighet.

Beställ samlingsförsäkring

Beställ enskild försäkring och intyg

Beställ enskild försäkring

Beställ intyg

27 september 2017