Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla inrikes- och utrikesresor som anställda och uppdragstagare gör för en myndighets räkning. Försäkringen gäller under hela tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd.

När gäller försäkringen?

Försäkringsskyddet gäller vid alla tjänsteresor inrikes och utrikes som godkänts av myndigheten.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för:

  • Anställda vid en statlig myndighet som är på en tjänsteresa för myndighetens räkning.
  • Konsulter som utför ett uppdrag för en myndighets räkning och som inte är anställda av ett konsultföretag.
  • Doktorander (forskarstuderande) som är på en tjänsteresa för en myndighets räkning.
  • Ledamöter i myndigheternas nämnder och styrelser som reser till och från sammanträden och möten i dessa nämnder och styrelser omfattas när de företas av personer som inte har sitt tjänsteställe i den byggnad där sammanträdet eller mötet hålls.
  • Lokalanställda som är på en tjänsteresa för en myndighets räkning.
  • Uppdragstagare som är på en resa för myndighetens räkning, under förutsättning att de inte ingår i en av nedanstående personkategorier.

Internationell assistans

Vid behov av internationell assistans kontakta:
Internationell assistans Falck Global Assistance

Vill du anmäla en skada?

Skadeanmälan Statens tjänsterese- och reseförsäkring

Försäkringsvillkor

Statens tjänstereseförsäkring 1 januari 2017- 

Resor som inte omfattas av myndigheternas tjänstereseförsäkring

Kammarkollegiet ansvarar för en försäkring som används vid resor som inte omfattas av myndigheternas tjänstereseförsäkring.

Resor som inte omfattas av myndigheternas tjänstereseförsäkring

För handläggare

Samlingsförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är en samlingsförsäkring vilket innebär att alla anställda på myndigheten har ett försäkringsskydd. Vissa personkategorier omfattas inte av försäkringen, till exempel studenter, värnpliktiga och vissa konsulter. För dessa grupper kan myndigheten teckna andra försäkringar så som Reseförsäkring eller Student UT.

Beställ intyg

Försäkringsintyg (Insurance Certificate)

01 september 2017