Utlandsstationering URA

Den här försäkringen kan tecknas av statliga myndigheter med anställda som är stationerade utomlands enligt URA (Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands). Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd och ersätter kostnader för akut sjuk- och tandvård.

Försäkringen omfattar även medföljande familj förutsatt att de står med i avtalet med arbetsgivaren.

Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd men det går att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Internationell assistans

Vid behov av internationell assistans kontakta:
Internationell assistans Falck Global Assistance

Vill du anmäla en skada?

Skadeanmälan URA-försäkring för utlandsstationerad personal

Skadeanmälan Kompletterande egendomsförsäkring (URA)

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor, URA 2018-09-01

Försäkringsvillkor, kompletterande egendomsförsäkring URA 2018-09-01

Försäkringsvillkor, URA 2015-07-01

Försäkringsvillkor, kompletterande egendomsförsäkring URA 2015-07-01

För handläggare

Samlingsförsäkring eller enskilda försäkringar

Myndigheterna kan välja att teckna URA-försäkringen som en samlingsförsäkring eller som enskilda försäkringar.

Beställ samlingsförsäkring

Enskild försäkring beställs via e-post till: forsakring@Kammarkollegiet.se
I mejlet anger du typ av försäkring (URA); namn och personnummer på de som ska försäkras (den anställde och ev. medföljande som ingår i URA-kontraktet); försäkringsperiod; beställarens namn, postadress samt fakturaadress- och referens.

Försäkringsintyg

Beställ försäkringsintyg (Insurance Certificate)

01 oktober 2018