Utlandsstationering UVA

Den här försäkringen tecknas av Regeringskansliet och Sida med anställda som är stationerade utomlands enligt UVA (Avtal om utlandstjänstgöring). Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd och ersätter kostnader för akut sjuk- och tandvård.

Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd.

Internationell assistans

Vid behov av internationell assistans kontakta:
Internationell assistans Falck Global Assistance

Vill du ansöka om ersättning?

Ansökan om ersättning UVA-försäkring

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor UVA, 1 juli 2017-

27 augusti 2018