Utlandsstationering UVAplus

UVAplus-försäkringen omfattar utlandsstationerad personal vid Regeringskansliet och Sida.

Försäkringen täcker nödvändiga och skäliga kostnader för planerad sjukvård, till skillnad mot UVA-försäkringen som enbart gäller vid akut sjuk- och tandvård.

UVAplus-försäkringen tecknas av Regeringskansliet och Sida som har utlandsstationerad personal i enlighet med UVA (Avtal om utlandstjänstgöring) eller URA (Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands).

Vill du ansöka om ersättning?

Ansökan om ersättning UVAplus-försäkringen

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor UVAplus,1 maj 2018

27 augusti 2018