Verksamhetsrelaterade försäkringar

Kammarkollegiet ansvarar för statliga myndigheters försäkringar inom områdena verksamhet, konsultansvar, luftfartyg och skepp.

05 oktober 2017