Luftfartyg

Luftfartygsförsäkringen innehåller en egendomsförsäkring och en ansvarsförsäkring.

Luftfartygsförsäkringen är en objektsförsäkring. Luftfartyget måste anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen från kollegiet för att omfattas av försäkringen.

Vill du anmäla en skada? 

Flygförsäkringen är en objektsförsäkring vilket innebär att myndigheten måste anmäla luftfartyget till Kammarkollegiet.

Skadeanmälan egendoms- och följdskada vid verksamhetsrelaterade försäkringar

Skadeanmälan ansvarsskada

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor Luftfartygsförsäkring

01 oktober 2018