Skepp

Skeppsförsäkringen innehåller en egendoms- och en ansvarsförsäkring. Det finns även en tilläggsförsäkring för maskinskada.

Skeppsförsäkringen är en objektsförsäkring för skepp som ägs eller brukas av staten. Skeppet måste anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen från kollegiet samt uteslutande användas för statsändamål för att omfattas av försäkringen.

Ett skepp är ett fartyg som är minst tolv meter långt och minst fyra meter brett. Andra fartyg kallas båtar. Det är bara skepp som ska ha en skeppsförsäkring. Båtar försäkras genom Verksamhetsförsäkringen.

Vill du anmäla en skada?

Skadeanmälan egendoms- och följdskada vid verksamhetsrelaterade försäkringar

Skadeanmälan ansvarsskada

Försäkringsvillkor

Villkor Skeppsförsäkringen som gäller från och med 1 juni 2015

09 januari 2018