Vill du anmäla en skada?

När du som täcks av det statliga försäkringssystemet råkar ut för en skada ska du göra en skadeanmälan. Det gör du med en skadeanmälningsblankett som skickas till Kammarkollegiets försäkringsavdelning.

Förlust, stöld eller skada. Vad gäller din anmälan?

  1. Välj rätt blankett i listan.
  2. Fyll i den elektroniskt på din dator. Gäller inte vid personskada i trafik och skadeanmälan motorfordon. 
  3. Skriv ut blanketten på ett vitt papper.
  4. Skriv under. Notera, ibland ska blanketten även fyllas i och skrivas under av någon annan än dig, läs därför instruktionen på den blankett du använder. 
  5. Posta blanketten till Kammarkollegiets Försäkringsavdelning i Karlstad, Kontakta oss
  6. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare. 

Skadeanmälningsblanketter

Studier

Tjänsteresor och utlandsstationering

Utländska besökare

Personskada

Fordon och trafikskada

Verksamhet

01 oktober 2018