Inkasso

Inkassoverksamheten på Kammarkollegiet driver in fordringar på uppdrag av statliga myndigheter. Vi vill ge god service både åt våra uppdragsgivare och åt den som har en skuld.

För dig som vill betala din skuld

För dig som vill betala din skuld

För dig som har fått ett inkassobrev och vill betala din skuld till myndigheten. Här kan du få mer uppgifter om din skuld.

För er som vill få betalt

För er som vill få betalt

För statliga myndigheter som vill driva in en fordran. Här kan ni läsa mer om Kammarkollegiets fordringstjänst.