Vanliga frågor till Inkasso

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som kommer in till oss.

Hur betalar jag min skuld?

Använd OCR-numret (betalningsreferensen) som anges i kravbrevet. Då hamnar din betalning på rätt ärende. Kammarkollegiets OCR-nummer inleds alltid med 55, 98 eller 99 och består av tretton siffror.

Ibland utgår dröjsmålsränta på en skuld. I våra kravbrev är ränta beräknad till och med den dag då kravbrevet är daterat. Du måste därför själv lägga till din skuldränta fram till och med den dag då din betalning är bokförd på vårt bank- eller plusgirokonto. Läs mer på Ränta: beräkna skuldränta.

Hur vet jag att betalningen är gjord?

Din betalning är gjord när pengarna har bokförts på vårt plusgiro- eller bankgirokonto. Normalt ser vi din betalning först påföljande bankdag.

Ute i sista sekunden?

Kontakta oss så fort som möjligt för att diskutera hur du ska betala.

Kan jag få en avbetalningsplan?

Ja, ofta går det att dela upp betalningen. Avbetalningsplanen kostar 170 kr att lägga upp och vid varje betalningstillfälle tillkommer en aviserings- och bokföringsavgift på 60 kr. Om du missar en betalning och vi skickar en påminnelse tillkommer en avgift på 60 kr. Om planen är längre än tolv månader får du redogöra för dina inkomster och utgifter.

Varför har min skuld ökat?

Om du inte betalar en skuld på förfallodagen tillkommer oftast dröjsmålsränta enligt räntelagen. Dröjsmålsräntan uppgår för närvarande till 9 procent (januari 2013).

Om fordringsägaren skickar en påminnelse kostar det 60 kr extra. För ett inkassobrev tillkommer 180 kr. Om vi måste ansöka om betalningsföreläggande tillkommer ytterligare 680 kr och för Kronofogdemyndighetens åtgärder för utmätning 600 kr per år.

Alla kostnader utgår med stöd av lag eller förordning.

Får jag betalningsanmärkning?

Ett inkassobrev medför inte någon betalningsanmärkning. Betalningsanmärkning blir det först om någon ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretagen registrerar uppgifterna. Betala därför din skuld så fort som möjligt.

Vad gör jag när jag fått ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten?

Betala genast hela skulden. Så snart vi har fått full betalning återkallar vi ansökan. Om Kronofogdemyndigheten meddelar utslag kommer du att få en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistren.

21 augusti 2018