Vill få betalt

Vill få betalt

Kammarkollegiets fordringsbevakning är anpassad för statliga myndigheter. Vår kunskap om myndigheters särskilda villkor och effektiva administration ger kvalitet i handläggningen till låga kostnader.

Som kund hos oss kan ni via vår e-tjänst:

  • granska era ärenden,
  • registrera nya ärenden,
  • hämta statistik, rapporter och redovisningar,
  • lämna och hämta meddelanden,
  • lämna uppgifter om direktbetalningar.
31 januari 2018