Samlad information

Här finns den viktigaste informationen till våra uppdragsgivare samlad.

För en presentation av Inkassogruppens e-tjänst, se dokumentet Registrera nya uppdrag via Internet under Dokument & formulär.

För att beräkna dröjsmålsränta, se information om ränta under Länkar.

08 mars 2017