Varför välja Kammarkollegiet?

Det finns flera skäl för statliga myndigheter att välja Kammarkollegiets fordringsbevakning:

  • Vår avgiftsprofil gör det meningsfullt att driva in både stora och små belopp.    
  • Vår fordringsbevakning har inga krav på vinst.    
  • Vi erbjuder juridisk rådgivning utan kostnad.
  • Vi har lång erfarenhet av domstolsprocess.
  • Vi har kunskaper om den särreglering som gäller för statliga myndigheter.
  • Vi har kunskaper i ekonomiadministrativa rutiner.  
  • Vi använder de samordningsfördelar i fråga om samråd som framgår av 19 § förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.
  • Fordringsbevakningen omfattas av Riksrevisionens granskning.
08 mars 2017