Insyn i partiers finansiering

Den 1 april 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att partier och enskilda valkandidater som deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet årligen ska intäktsredovisa. Redovisning sker till Kammarkollegiet, som även offentliggör uppgifterna för allmänheten. Syftet med lagen är att trygga allmänhetens insyn i hur partier finansierar sin politiska verksamhet och hur valkandidater finansierar sina personvalskampanjer.

Propositionen Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk (2017/18:55), som nu bereds i utskotten, ger förslag om en utökning av lagen som ska gälla från och med 1 april 2018. Vi informerar om lagändringen så snart riksdagen fattat beslut (sker våren 2018). 

Intäktsredovisning för politiska partier

Politiska partier och politiker som bedrivit personvalskampanjer ska antingen lämna in en intäktsredovisning eller gör en anmälan via vår e-tjänst.