Ökad insyn i partiers finansiering - Partiinsyn

För att motverka korruption, öka transparens och för att allmänheten ska kunna ta del av hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet har riksdagen fattat beslut om en utökning i lagen om insyn i partiers finansiering. Det innebär att betydligt fler än idag måste redovisa sina intäkter. Dessutom förbjuds anonyma bidrag.

För 2018 finns vissa övergångsbestämmelser för partier på riksdag- och Europaparlamentsnivå. Läs mer om övergångsbestämmelserna

Läs mer om den nya lagen Ökad insyn i partiers finansiering

Intäktsredovisning för politiska partier

Politiska partier och politiker som bedrivit personvalskampanjer ska redovisa sina inkomster för 2017 enligt lagen från 2014 (den lagen gäller till och med 31 mars 2018). Redovisning görs här senast 1 juli 2018.