Ökad insyn i partiers finansiering

För att motverka korruption har riksdagen fattat beslut om en utökning i lagen om insyn i partiers finansiering. Utökningen innebär att betydligt fler än idag måste redovisa sina intäkter. Dessutom förbjuds anonyma bidrag. Den nya lagen börjar gälla den 1 april 2018. Till och med den 31 mars 2018 gäller lagen från 2014. 

För 2018 finns vissa övergångsbestämmelser för partier på riksdag- och Europaparlamentsnivå. Läs mer om övergångsbestämmelserna

Läs mer om den nya lagen Ökad insyn i partiers finansiering

Intäktsredovisning för politiska partier

Politiska partier och politiker som bedrivit personvalskampanjer ska redovisa sina inkomster för 2017 enligt lagen från 2014 (den lagen gäller till och med 31 mars 2018). Redovisning görs här senast 1 juli 2018.