Ökad insyn i partiers finansiering

För att motverka korruption, öka transparens och för att allmänheten ska kunna ta del av hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet har riksdagen fattat beslut om en utökning i lagen om insyn i partiers finansiering. Det innebär att betydligt fler än idag måste redovisa sina intäkter. Dessutom förbjuds anonyma bidrag.

Vad gäller för dig?

Följ länkarna nedan för att se vad som gäller för dig och hur du ska redovisa.