Ökad insyn i partiers finansiering

För att motverka korruption har riksdagen fattat beslut om en ny lag om insyn i partiers finansiering. Lagändringen innebär att betydligt fler än idag måste redovisa sina intäkter. Dessutom förbjuds anonyma bidrag.

Den nya lagen började gälla den 1 april 2018. Syftet med lagen är att allmänheten ska kunna ta del av hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet.

Nu berörs alla politiska nivåer

Enligt den nya lagen omfattas nu även partier, ledamöter och till exempel ungdomsförbund i regioner, landsting och kommuner.
Den nya lagen gäller från och med den 1 april 2018. Det betyder att de det gäller måste redovisa sina intäkter från och med den dagen. Själva redovisningen för tiden 1 april-31 december 2018 ska göras senast den 1 juli 2019.

Det här gäller för partier och deras sidoorganisationer
Det här gäller för ledamöter, ersättare och valkandidater

Övergångsbestämmelser gäller för dem som har redovisat tidigare

Den gamla lagen gäller till och med den 31 mars 2018 (lagen om insyn i partiers finansiering, från 2014). Det är endast partier som deltagit i val till riksdagen, EU-parlamentet eller som har mandat som är berörda av den gamla lagen. För dem gäller särskilda övergångsbestämmelser.

Det här gäller för partier och deras sidoorganisationer i riksdagen och EU-parlamentet

Förbud mot anonyma bidrag

Från och med att den nya lagen om insyn i partiers finansiering började gälla den 1 april 2018 infördes även ett principiellt förbud mot anonyma bidrag över ett gränsvärde.

Det här gäller för anonyma bidrag

Ta del av intäktsredovisningar

Vill du ta del av intäktsredovisningar som lämnas in enligt den tidigare lagen om insyn i partiers finansiering från 2014 lagen om insyn i partiers finansiering från 2014 kan du göra det här. Kammarkollegiet offentliggör alla intäkter som partierna redovisar till oss. Däremot publicerar vi inte namn på enskilda privatpersoner som har gett bidrag.

Till intäktsredovisning för partier
Till intäktredovisning för personvalskampanj

Vi bygger en ny e-tjänst

Kammarkollegiet bedriver just nu ett utvecklingsprojekt för att skapa en helt ny e-tjänst där politiker och partier ska rapportera sina intäkter. Den kommer att finnas på plats till redovisningen 2019. Det primära syftet med e-tjänsten är att öka allmänhetens insyn i hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet.

07 december 2018