Det här gäller för partier och deras sidoorganisationer i riksdagen och EU-parlamentet

Företräder du ett parti som får partistöd, deltar i val till eller har mandat i riksdag eller Europaparlament? Då ska du redovisa verksamhetens intäkter.Om verksamheten bedrivs i flera olika ideella föreningar så ska de redovisa var och en för sig.

För partier som tidigare har redovisat gäller övergångsbestämmelser

För partier som redan tidigare var skyldiga att redovisa intäkter enligt den gamla lagen gäller särskilda övergångsbestämmelser.
Till information om övergångsbestämmelserna

Sidoorganisationer ska redovisa från och med den 1 april 2018

Den nya lagen om insyn i partiers finansiering gäller även sidoorganisationer som till exempel ungdomsförbund, kvinnoförbund och nätverk. Lagen gäller endast i de fall sidoorganisationerna är juridiska personer. 

Jag ska redovisa intäkter för ett parti eller en sidoorganisation enligt den nya lagen. Vad ska jag redovisa?

Du ska redovisa följande intäkter:

  • Intäkter från offentligt stöd
  • Medlemsavgifter
  • Intäkter från försäljning och lotteri
  • Intäkter från insamling av kontanter
  • Bidrag från enskilda (privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder)
  • Övriga intäkter
     

Observera att du bara behöver redovisa intäkter som kommit er till godo under perioden 1 april – 31 december för 2018.

Var ska jag redovisa?

Du redovisar här på vår webbplats i en ny e-tjänst som kommer att finnas på plats under våren 2019. E-tjänsten kommer att innehålla mer information om hur du redovisar.

När ska redovisningen in?

Redovisning för år 2018 görs senast 1 juli 2019.

Hur ska intäkterna redovisas?

Det kan vara bra att redan nu börja sammanställa intäkterna inför din inlämning i vår nya e-tjänst.
Mer information om hur du ska redovisa
 

Totalförbud mot anonyma bidrag över 2 275 kronor

Kom ihåg att det är totalförbud mot anonyma bidrag som överstiger 2 275 kronor (0,05 prisbasbelopp för 2018).    
Läs mer om vad som gäller om du får anonyma bidrag

Vad händer med uppgifterna när jag har skickat in dem?

Då offentliggörs de här på vår webb. Syftet är att allmänheten ska kunna ta del av hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet.

 

21 december 2018