Det här gäller för partier och deras sidoorganisationer i regioner, landsting och kommuner

Företräder du ett parti eller en sidoorganisation till ett parti som får partistöd, har mandat i, eller har deltagit i val till kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige? Då ska du redovisa era intäkter.

Om partiet bedriver verksamhet i flera olika ideella föreningar så ska var och en redovisa för sig. Partier som deltar i val men inte kommer in i kommun- eller landstingsfullmäktige behöver bara redovisa intäkter för valåret.

Sidoorganisationer ska redovisa från och med den 1 april 2018

Den nya lagen om insyn i partiers finansiering gäller även sidoorganisationer som till exempel ungdomsförbund, kvinnoförbund och nätverk. Lagen gäller endast i de fall sidoorganisationerna är juridiska personer. 

Räkna ut om du behöver redovisa

Du ska redovisa om era intäkter under 2018 överstiger 22 750 kronor (ett halvt prisbasbelopp 2018) efter att de här intäkterna har räknats bort:

  • Intäkter från offentligt stöd
  • Medlemsavgifter, om avgiften har beslutats i behörig ordning enligt föreningens stadgar och uppgår till högst 455 kr (0,01 prisbasbelopp) per medlem och år.
  • Interna bidrag som kommer från ideella föreningar inom partiet eller inom sidoorganisationer till partier.

Vad ska redovisas?

Om summan av era intäkter överstiger 22 750 kronor efter att du gjort tillåtna avdrag så ska du redovisa era intäkter:

  • Intäkter från offentligt stöd
  • Medlemsavgifter
  • Intäkter från försäljning och lotteri
  • Intäkter från insamling av kontanter
  • Bidrag från enskilda (privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder)
  • Övriga intäkter

Observera att du bara behöver redovisa intäkter som kommit er till godo under perioden 1 april – 31 december för 2018.

Var ska jag redovisa?

Du redovisar här på vår webbplats i en ny e-tjänst som kommer att finnas på plats under våren 2019. E-tjänsten kommer att innehålla mer information om hur du redovisar.

När ska redovisningen in?

Redovisning för år 2018 görs senast 1 juli 2019.

Hur ska intäkterna redovisas?

Det kan vara bra att redan nu börja sammaställa intäkterna inför din inlämning i vår nya e-tjänst.
Mer information om hur du ska redovisa

Totalförbud mot anonyma bidrag över 2 275 kronor

Kom ihåg att det är totalförbud mot anonyma bidrag som överstiger 2 275 kronor (0,05 prisbasbelopp för 2018).    
Läs mer om vad som gäller om du får anonyma bidrag

Vad händer med uppgifterna när jag har skickat in dem?

Då offentliggörs de här på vår webb. Syftet är att allmänheten ska kunna ta del av hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet.

 

16 januari 2019