Det här gäller för ledamöter, ersättare och valkandidater

Är du ledamot eller ersättare i riksdag, EU-parlament eller i regioner, landsting och kommuner. Då ska du redovisa dina intäkter om de överstiger 22 750 kronor. Om du precis har blivit invald ska du ändå redovisa för hela valåret.

Räkna ut om du behöver redovisa

Räkna ihop dina intäkter från:

  • Försäljning och lotteri
  • Insamling av kontanter
  • Bidrag från enskilda (privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder)

Om summan av intäkterna överstiger 22 750 kronor (ett halvt prisbasbelopp för 2018) så ska du redovisa. Intäkter som har tagits emot och direkt skickats vidare till partiet ska inte räknas med utan redovisas i partiets redovisning.

Observera att du bara behöver redovisa dina intäkter för perioden 1 april – 31 december 2018. För år 2019 ska du redovisa för hela året

När ska redovisningen in?

Redovisning för år 2018 görs senast 1 juli 2019.

Var ska jag redovisa?

Du redovisar här på vår webbplats. En ny e-tjänst kommer att finnas på plats under våren 2019. E-tjänsten kommer att innehålla mer information om hur du redovisar.

Hur ska intäkterna redovisas?

Det kan vara bra att redan nu börja sammanställa intäkterna inför din inlämning i vår nya e-tjänst.
Mer information om hur du ska redovisa

Totalförbud mot anonyma bidrag

Kom ihåg att det är totalförbud mot anonyma bidrag som överstiger 2 275 kronor (0,05 prisbasbelopp för 2018).
Läs mer om vad som gäller om du får anonyma bidrag

10 december 2018