Testa om din politiska verksamhet berörs av den utökade lagen om partiinsyn

Testa om din politiska verksamhet berörs av den utökade lagen om partiinsyn

Ta reda på om du ska intäktsredovisa genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot vår lista. Om det visar sig att du ska redovisa måste du börja dokumentera dina intäkter från och med 1 april 2018. Du redovisar senast den 1 juli 2019.

Observera att dina intäkter kan ändras under 2018 så därför är det en bra idé att återkomma till den här sidan mot slutet av året för en ny koll.

Läs mer om den nya lagen:
Ökad insyn i partiers finansiering

_______________________________

Tillhör din verksamhet någon av de här tre (3) grupperna?

Ta reda på vilken av de här tre grupperna som din verksamhet tillhör och vad som ska redovisas.

Grupp 1

Politiska partier och sidoorganisationer på nationell eller internationell nivå

Här ingår politiska partier som deltar i val till eller har mandat i riksdagen, Europaparlamentet eller får partistöd (enligt lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier). Här ingår även de här partiernas sidoorganisationer på nationell nivå.

Redovisning grupp 1

Det här ska redovisas:

 • Intäkter från offentligt stöd
 • Medlemsavgifter
 • Intäkter från försäljning och lotteri
 • Intäkter från insamling av kontanter
 • Bidrag från enskilda (privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder)
 • Övriga intäkter

Grupp 2

Politiska partier och sidoorganisationer på regional och lokal nivå 

I den här gruppen ingår politiska partier som deltar i val till eller har mandat i landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige samt sidoorganisationer till de här partierna.

Redovisning grupp 2

Den här gruppen ska redovisa om intäkterna överstiger 22 750 kr under året (0,5 prisbasbelopp för 2018) efter att de här intäkterna räknats bort:

 • Intäkter från offentligt stöd
 • Medlemsavgifter, om avgiften har beslutats av den ideella föreningen i behörig ordning enligt föreningens stadgar och uppgår till högst 455 kr (0,01 prisbasbelopp) per medlem och år.
 • Interna bidrag som kommer från ideella föreningar inom partiet eller inom sidoorganisationer till partier. 

Om det visar sig att du behöver redovisa gäller samma typ av redovisning som för grupp 1. 

Grupp 3

Ledamot eller ersättare till ledamot på nationell, regional, kommunal och internationell nivå

I den tredje gruppen ingår ledamot eller ersättare till ledamot som deltar i val till eller har mandat i riksdag, Europaparlamentet, landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige.

Redovisning grupp 3

Om dina intäkter från de här tre (3) områdena överstiger 22.750 kr under året (0,5 prisbasbelopp för 2018) så ska de redovisas:

 1. Försäljning och lotteri
 2. Insamling av kontanter
 3. Bidrag från enskilda (privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder)

Jag behöver intäktsredovisa. Hur gör jag nu?

Börja med att dokumentera dina intäkter från och med den 1 april 2018. Alla intäkter som finns i respektive punktlista (ovan) ska redovisas. Redovisning för år 2018 görs först år 2019.

Ta även reda på vilka uppgifter som just du ska dokumentera och vad som gäller om du får anonyma bidrag. 
Det här gäller vid redovisning av olika bidrag och intäkter

05 december 2018