André Thomsen, upphandlingsjurist på Statens inköpscentral

Foto på André Thomsen, upphandlingsjurist på Statens inköpscentral

Hur kom du i kontakt med Kammarkollegiet?

Jag kom i kontakt med Kammarkollegiet när jag jobbade på Region Stockholm, dels med anledning av ett tolkärende men även i samband med ett avrop från ett av Statens inköpscentrals ramavtal.

Vad gör du en vanlig arbetsdag?

En vanlig arbetsdag är svår att beskriva eftersom man som upphandlingsjurist på Statens inköpscentral har många olika arbetsuppgifter. Vanligt förekommande uppgifter är exempelvis rådgivning till våra upphandlare och förvaltare samt i vissa fall till våra kundmyndigheter. Rådgivningen kan röra avtalstolkning eller utformning av upphandlingsunderlag. Vidare arbetar vi allt som oftast med överprövningar och utreder framförallt upphandlingsrättsliga frågor som dyker upp i den löpande verksamheten.

Vad är det bästa med Kammarkollegiet och dina arbetsuppgifter?

En av de största fördelarna i min mening är att du ges stor frihet och förtroende att utföra din arbetsuppgifter. På Kammarkollegiet ges du möjlighet att hitta egna/kreativa lösningar och det är givande att det finns en sån bredd på arbetsuppgifter.

Vad vill du säga till dem som funderar på att söka jobb på Kammarkollegiet?

Om man vill arbeta med upphandlings- och avtalsjuridik finns det nog få arbetsplatser där upphandlingsjuridiken står i centrum som på Kammarkollegiet. Vidare innebär möjligheten att arbeta med processföring i samtliga instanser att du ges en chans att driva rättsutvecklingen framåt. Om du är en upphandlingsnörd så tror jag du kommer stormtrivas!

Lediga jobb

Vill du läsa mer om Statens inköpscentral?

Sidan senast uppdaterad: 2022-05-12