En liten och komplex myndighet

Så beskriver Eva Ridne Kammarkollegiet som arbetsplats. För henne betyder det stor variation i arbetsuppgifter - särskilt nu när vi påbörjat vårt digitaliseringsarbete. Eva är controller och arbetar på Ekonomi- och förvaltningsfunktionen.

Eva Ridne, controller på Ekonomi- och förvaltningsfunktionen

Eva Ridne, controller på Ekonomi- och förvaltningsfunktionen

Eva arbetar som controller. Eva, som är utbildad ekonom, började sin karriär som revisor på Riksrevisionsverket. 1995 kom hon i kontakt med Kammarkollegiet första gången, via en konsulttjänst på Administrativ service. Sedan 2010 arbetar hon på Ekonomi- och förvaltningsfunktionen.

– Det roliga med att arbeta på Kammarkollegiet är att det är en liten men ändå komplex myndighet med många olika uppdrag. För mig som ekonom betyder det stor variation i arbetsuppgifterna. Dessutom är vi mitt uppe i ett digitaliseringsarbete, både vad det gäller ekonomiområdet och Kammarkollegiet i stort, säger Eva.

De återkommande arbetsuppgifterna är bidragshantering, värdering och redovisning av statens aktier och stöd till avdelningarna i budget- och uppföljningsarbetet.

Eva och hennes kollegor har mycket kontakter med personal på regeringskansliet och med kollegor inom myndighetens övriga avdelningar.

– Som ekonom har man stora möjligheter att utvecklas inom Kammarkollegiet. Jag upplever att det är kvalificerade medarbetare på samtliga avdelningar och en mycket god stämning här.

Är du intresserad av att jobba här?

Här hittar du alla tjänster som vi utlyser just nu.

Lediga jobb

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-04