Omväxlande, stimulerande och utmanande

Det är begrepp som Fredrik Aglo använder när han beskriver sitt arbete som upphandlare på Statens inköpscentral.

Fredrik Aglo var i trettioårsåldern när han bestämde sig för att byta inriktning i yrkeslivet. Han började studera juridik. Sedan 2009 arbetar han som upphandlare av varor och tjänster på avdelningen Statens inköpscentral.

– Det bästa med mitt jobb är de omväxlande, stimulerande och utmanande arbetsuppgifterna. Upphandlingsområdet är i ständig förändring med ny lagstiftning som måste tas hänsyn till, säger Fredrik.

Efter avslutade juridikstudier började Fredrik en tjänst på dåvarande IT-upphandlingen vid Kammarkollegiet. När Statens inköpscentral bildades i januari 2011 bytte han avdelning till varor och tjänster.

En typisk arbetsdag för Fredrik kan innebära alltifrån möten med avropande myndigheter och leverantörer till att ta fram statistik inför en kommande upphandling.

– Det är svårt att beskriva en typisk dag här eftersom arbetet är så pass varierande. Men i stora drag ser det ut så här: vi arbetar i projektform och innan vi gör en upphandling genomförs en förstudie där vi bland annat träffar leverantörer. En referensgrupp som består av representanter från de avropande myndigheterna är också med. Om förstudien mynnar ut i ett beslut att vi ska göra en upphandling påbörjas arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag som innehåller relevanta kravställningarna.

För Fredrik, som alltid tyckt mycket om att läsa och skriva, är utformandet av kravspecifikationen det han uppskattar mest i sin yrkesvardag.

– Är man intresserad av att arbeta som upphandlare tror jag att en bra egenskap är att vara nyfiken och snabbt kunna sätta sig in i nya områden. Mycket av arbetet går ut på det, säger han.

Han upplever Kammarkollegiet som en trygg arbetsplats och det är god stämning på avdelningen.

– Kammarkollegiet erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling i form av exempelvis kurser och seminarier och som jurist finns stora möjligheter att även pröva på andra ämnesområden.

För den som är intresserad av upphandlaryrket spår Fredrik goda framtidsutsikter.

– Upphandlare är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden idag och mycket talar för att trenden håller i sig.

Är du intresserad av att jobba här?

Här hittar du alla tjänster som vi utlyser just nu.

Lediga jobb

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-06