Specialistprov för sjukvårdstolkar

Den 20 september ordnar Kammarkollegiet prov för speciell kompetens som sjukvårdstolk.

Auktorisationsprov för översättare

Den 20 september 2017 ordnar Kammarkollegiet auktorisationsprov för översättare.

Auktorisationsprov för tolkar

Den 21 september ordnar Kammarkollegiet auktorisationsprov för tolkar.

Specialistprov för rättstolkar

Den 21 september ordnar Kammarkollegiet prov för speciell kompetens som rättstolk.