Seminarium om nya it-ramavtal och pågående upphandlingar

Seminariet vänder sig till dig som arbetar på en avropande myndighet och som vill veta mer om våra nya it-ramavtal och pågående upphandlingar.

Frukostseminarium om ändringar i avropade kontrakt

När har en myndighet möjlighet att ändra i ett avropat kontrakt? Denna fråga tas upp på frukostseminariet som vänder sig till avropande myndigheter.

Leverantörsdag för ramavtalsleverantörer inom IT och telekom

Välkommen till en leverantörsdag för dig som är ramavtalsleverantör inom IT och telekom.

Specialistprov för sjukvårdstolkar hösten 2017

Den 20 september ordnar Kammarkollegiet prov för speciell kompetens som sjukvårdstolk.

Auktorisationsprov för översättare hösten 2017

Den 20 september 2017 ordnar Kammarkollegiet auktorisationsprov för översättare.