Auktorisationsprov för tolkar våren 2018

Den 7 februari 2018 ordnar Kammarkollegiet auktorisationsprov för tolkar i Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping och Sundsvall.

Specialistprov för rättstolkar och sjukvårdstolkar våren 2018

Den 7 februari 2018 ordnar Kammarkollegiet prov för speciell kompetens som rättstolk eller sjukvårdstolk för redan auktoriserade tolkar i Stockholm, Göteborg och Lund.