Arvsfondsdelegationen sammanträder

Tid och plats

6 december 2017 
Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm

I kalendern på Arvsfondens webbplats finns mer information om sammanträdet.
Arvsfondens kalender

06 december 2017