Auktorisationsprov för översättare

Språk och språkriktningar bestäms med ledning av inkomna ansökningar.

Tid och plats

Auktorisationsprovet för översättare ordnas onsdagen den 20 september 2017 klockan 09.00-18.00 med paus för lunch.

Du kan ansöka om att göra provet i Stockholm, Göteborg, Lund eller Umeå.

Ansök

Ansökningstiden har gått ut.

20 september 2017