Auktorisationsprov för översättare

Provet ordnas i tre städer:
  • Stockholm
  • Göteborg
  • Lund

Den här ansökan är öppen för alla språk till eller från svenska. Kammarkollegiet kan besluta om eventuella begränsningar av språk när ansökningsperioden löpt ut.

Ansökan och ansökningsavgift

Ansökan är öppen till den 30 april 2018. Ansökningsavgiften är 2 300 kronor. Läs mer och ansök här: Ansök om auktorisation

18 september 2018