Reseinfodagen

Reseinfodagen riktar sig till anställda på myndigheter som hanterar resor och boende samt ramavtalsleverantörer inom reseområdet

Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Seminariet vänder sig till personal vid myndigheter, kommuner och landsting som behöver en introduktion till statliga ramavtal och avropa

Frukostseminarium om kravställning vid avrop

Det här seminariet redogör bland annat för hur och när en myndighet får ställa tre typer av krav på på statliga ramavtal: tekniska krav, tilldelningskriterier och särskilda kontraktsvillkor

Introduktionsseminarium om avrop för nybörjare

Seminariet vänder sig till personal vid myndigheter, kommuner och landsting som behöver en introduktion till statliga ramavtal och avropa